Domov pro seniory

Poslání služby

Posláním našeho Domova pro seniory  je poskytování pobytové sociální služby tak, aby  podporovala soběstačnost uživatelů,  zachovávala jejich důstojnost a možnosti samostatného rozhodování. Snahou je podpora a pomoc při zajištění individuálních potřeb uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální nebo životní situaci a tím jim umožnit  prožití plnohodnotného  aktivního stáří v příjemném, přátelském a bezpečném prostředí našeho zařízení.

 

Cíle služby

  1. Usnadnit proces životní změny
  2. Spokojenost klienta s důstojným způsobem života v pobytovém zařízení
  3. Spokojenost uživatele s poskytovanými službami         

Měřitko: rozhovory, provozování, dotazníky, vyhodnocení individuálního plánu, stížnosti  

 

Zásady služby

                                                                                                          

Cílová skupina

Služba je určena osobám:

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 60 let věku, jejichž soběstačnost je snížená z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Jedná se o osoby, které  nejsou schopny postarat se o sebe ve  svém přirozeném prostředí a to ani za využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby.

Služba není určena osobám:

Ceník

Měsíční úhrada za pobyt v DSS
Měsíční úhrada Příspěvek na péči úhrada klienta spoluúčast rodiny
28 dnů 29 dnů 30 dnů 31 dnů 28 dnů 29 dnů 30 dnů 31 dnů
29 500 Kč 0 Kč 10 640 Kč 11 020 Kč 11 400 Kč 11 780 Kč 18 860 Kč 18 480 Kč 18 100 Kč 17 720 Kč
29 500 Kč 880 Kč 10 640 Kč 11 020 Kč 11 400 Kč 11 780 Kč 17 980 Kč 17 600 Kč 17 220 Kč 16 840 Kč
29 500 Kč 4 400 Kč 10 640 Kč 11 020 Kč 11 400 Kč 11 780 Kč 14 460 Kč 14 080 Kč 13 700 Kč 13 320 Kč
29 500 Kč 8 800 Kč 10 640 Kč 11 020 Kč 11 400 Kč 11 780 Kč 10 060 Kč 9 680 Kč 9 300 Kč 8 920 Kč
29 500 Kč 13 200 Kč 10 640 Kč 11 020 Kč 11 400 Kč 11 780 Kč 5 660 Kč 5 280 Kč 4 900 Kč 4 520 Kč

*Ceník je platný od 1.1.2021

podpořte nás

Můžete nás podpořit

Finančně

číslo účtu Česká spořitelna č. ú. 3662276309/0800

Hmotnými dary

zdravotnické potřeby, vybavení DSS…

Kulturní akcí

uvítáme každého, kdo je ochotný vystoupit pro naše klienty bez nároku na honorář


Přejete si vystavit darovací smlouvu?

Vyplňte její vzor – DAROVACÍ SMLOUVA KE STAŽENÍ

 

Napsali o nás

 

Vážená paní ředitelko, vážené sestřičky, pečovatelky a všichni ostatní z personálu.

Chtěli bychom Vám všem za sebe i celou rodinu tímto dopisem za naši maminku paní Janu Ungrovou upřímně moc poděkovat!

Poděkovat za vše, co pro ni děláte. Je toho skutečně mnoho, a to jak po stránce vzorné pečovatelské služby, tak i po stránce zdravotné péče.

Jsme moc rádi, že je maminka v prostředí, kde pojmy pomoc, porozumění a obětavost nejsou jen planá slova.

Kdykoliv za ní přijedeme na návštěvu setkáme se s milým a ochotným personálem, s lidmi, kteří se snaží svým klientům zabezpečit v maximální míře nejen pečovatelskou a zdravotní službu, ale dávají jim i něco navíc, krásný lidský přístup, obětavost, povzbuzení, zábavu, zabezpečení duchovní služby a tak dále.

Jsme si vědomi, že tato služba je po všech stránkách velmi náročná, a proto a to více oceňujeme tuto Vaši práci, která se díky Vašemu přístupu k jednotlivých klientům stává skutečnou službou bližnímu v tom nejlepším slova smyslu. Maminka je vždy v naprostém pořádku, upravená a spokojená.

Ještě jednou Vám všem vyjadřujeme za celou naši rodinu upřímný a velký dík a přejeme Vám do další činnosti a práce hodně zdraví a síly.

Manželé Kolářovi