Domov pro seniory

Poslání služby

Posláním našeho Domova pro seniory  je poskytování pobytové sociální služby tak, aby  podporovala soběstačnost uživatelů,  zachovávala jejich důstojnost a možnosti samostatného rozhodování. Snahou je podpora a pomoc při zajištění individuálních potřeb uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální nebo životní situaci a tím jim umožnit  prožití plnohodnotného  aktivního stáří v příjemném, přátelském a bezpečném prostředí našeho zařízení.

 

Cíle služby

  1. Usnadnit proces životní změny
  2. Spokojenost klienta s důstojným způsobem života v pobytovém zařízení
  3. Spokojenost uživatele s poskytovanými službami         

Měřitko: rozhovory, provozování, dotazníky, vyhodnocení individuálního plánu, stížnosti  

 

Zásady služby

                                                                                                          

Cílová skupina

Služba je určena osobám:

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 60 let věku, jejichž soběstačnost je snížená z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Jedná se o osoby, které  nejsou schopny postarat se o sebe ve  svém přirozeném prostředí a to ani za využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby.

Služba není určena osobám:

Ceník

Měsíční úhrada Příspěvek na               péči                                       Úhrada klienta                                    Spoluúčast rodiny
    28 dnů 29 dnů 30 dnů 31 dnů 28 dnů 29 dnů 30 dnů 31 dnů
36 900 Kč             0 Kč 14 420 Kč 14 935 Kč 15 450 Kč 15 965 Kč 22 480 Kč 21 965 Kč 21 450 Kč 20 935 Kč
36 900 Kč          880 Kč 14 420 Kč 14 935 Kč 15 450 Kč 15 965 Kč 21 600 Kč 21 085 Kč 20 570 Kč 20 055 Kč
36 900 Kč        4 400 Kč 14 420 Kč 14 935 Kč 15 450 Kč 15 965 Kč 18 080 Kč 17 565 Kč 17 050 Kč 16 535 Kč
36 900 Kč       12 800 Kč 14 420 Kč 14 935 Kč 15 450 Kč 15 965 Kč 9 680 Kč 9 165 Kč 8 650 Kč 8 135 Kč
36 900 Kč       19 200 Kč 14 420 Kč 14 935 Kč 15 450 Kč 15 965 Kč 3 280 Kč 2 765 Kč 2 250 Kč 1 735 Kč

*Ceník je platný od 1.1.2023

Můžete nás podpořit

Finančně

číslo účtu: 3662276309/0800
(Česká spořitelna)

Hmotnými dary

zdravotnické potřeby, vybavení DSS…

Kulturní akcí

uvítáme každého, kdo je ochotný vystoupit pro naše klienty bez nároku na honorář


Přejete si vystavit darovací smlouvu?

Vyplňte její vzor – DAROVACÍ SMLOUVA KE STAŽENÍ (formát MS Word, velikost 14 kB)

 

Napsali o nás

Vážená paní ředitelko, vážené sestřičky, pečovatelky a všichni ostatní z personálu.

Chtěli bychom Vám všem za sebe i celou rodinu tímto dopisem za naši maminku paní Janu Ungrovou upřímně moc poděkovat!

Poděkovat za vše, co pro ni děláte. Je toho skutečně mnoho, a to jak po stránce vzorné pečovatelské služby, tak i po stránce zdravotné péče.

Jsme moc rádi, že je maminka v prostředí, kde pojmy pomoc, porozumění a obětavost nejsou jen planá slova.
Kdykoliv za ní přijedeme na návštěvu setkáme se s milým a ochotným personálem, s lidmi, kteří se snaží svým klientům zabezpečit v maximální míře nejen pečovatelskou a zdravotní službu, ale dávají jim i něco navíc, krásný lidský přístup, obětavost, povzbuzení, zábavu, zabezpečení duchovní služby a tak dále.

Jsme si vědomi, že tato služba je po všech stránkách velmi náročná, a proto a to více oceňujeme tuto Vaši práci, která se díky Vašemu přístupu k jednotlivých klientům stává skutečnou službou bližnímu v tom nejlepším slova smyslu. Maminka je vždy v naprostém pořádku, upravená a spokojená.

Ještě jednou Vám všem vyjadřujeme za celou naši rodinu upřímný a velký dík a přejeme Vám do další činnosti a práce hodně zdraví a síly.

Manželé Kolářovi