Aktuality

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016


Ukončení zákazu návštěv

25.10.2016

Od 24.10. 2016 jsou opět povoleny návštěvy.


Schránka důvěry

4.7.2016

V zájmu zkvalitnění našich služeb jsme zřídili e-adresu schranka.duvery@dssec.cz, na kterou nám můžete zasílat vaše náměty a připomínky, stížnosti. Obsluhovat ji proto bude výhradně Ing. Luděk Homola, místopředseda představenstva společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., jednoho ze dvou vlastníků společnosti Domov seniorů Seč, s.r.o.
Těšíme se na vaše náměty.


Měníme okolí

19.6.2016 | Další...

V okolí domova seniorů proběhly parkové úpravy a obnova chodníků.


Zpět

podpořte nás

Můžete nás podpořit

Finančně

číslo účtu Česká spořitelna č. ú. 3662276309/0800

Hmotnými dary

zdravotnické potřeby, vybavení DSS…

Kulturní akcí

uvítáme každého, kdo je ochotný vystoupit pro naše klienty bez nároku na honorář


Přejete si vystavit darovací smlouvu?

Vyplňte její vzor – DAROVACÍ SMLOUVA KE STAŽENÍ

 

Napsali o nás

 

Vážená paní ředitelko, vážené sestřičky, pečovatelky a všichni ostatní z personálu.

Chtěli bychom Vám všem za sebe i celou rodinu tímto dopisem za naši maminku paní Janu Ungrovou upřímně moc poděkovat!

Poděkovat za vše, co pro ni děláte. Je toho skutečně mnoho, a to jak po stránce vzorné pečovatelské služby, tak i po stránce zdravotné péče.

Jsme moc rádi, že je maminka v prostředí, kde pojmy pomoc, porozumění a obětavost nejsou jen planá slova.

Kdykoliv za ní přijedeme na návštěvu setkáme se s milým a ochotným personálem, s lidmi, kteří se snaží svým klientům zabezpečit v maximální míře nejen pečovatelskou a zdravotní službu, ale dávají jim i něco navíc, krásný lidský přístup, obětavost, povzbuzení, zábavu, zabezpečení duchovní služby a tak dále.

Jsme si vědomi, že tato služba je po všech stránkách velmi náročná, a proto a to více oceňujeme tuto Vaši práci, která se díky Vašemu přístupu k jednotlivých klientům stává skutečnou službou bližnímu v tom nejlepším slova smyslu. Maminka je vždy v naprostém pořádku, upravená a spokojená.

Ještě jednou Vám všem vyjadřujeme za celou naši rodinu upřímný a velký dík a přejeme Vám do další činnosti a práce hodně zdraví a síly.

Manželé Kolářovi